AKTIVITY

18.marca 2017 sme organizovali Kurz Podpora rozvoje řeči dětí s težkým kombinovaným postižením s Mgr.Marcelou Jarolímovou. Účastníci kurzu sa teoreticky zoznámili s fyziológiou sania a prehĺtania, s orálnymi reflexami v rannom veku  súvislosti s rozvojom komunikačných schopností. V praktickej časti sme sa venovali technike príjmu potravy, oromotorickou stimuláciou a pomôckami ku kŕmeniu.