Ďakujeme za Vaše 2%

V roku 2014 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2013 podarilo získať z 2% dane 2 816,88 Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili. Peňažné prostriedky použijeme transparentne, efektívne a cielene na podporu aktivít v DEDESE do konca roka 2014.

Ďakujeme za Vaše 2%

V roku 2012 sa nám podarilo získať z 2% dane 3 929,32 Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili. Peňažné prostriedky použijeme transparentne, efektívne a cielene na podporu aktivít v DEDESE do konca roka 2013.

Ďakujeme za Vaše 2%

Tento rok sa nám spoločnými silami podarilo získať sumu 5 839,22 Eur. Ďakujeme všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorý sa rozhodli poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2010 Občianskemu združeniu ATHÉNA. Mohli sme tak realizovať projekt neurofeedback terapie - zakúpiť neurofeedback zostavu BioExplorer + EEG PN, ktorá umožňuje realizovať veľmi široké a flexibilné voľby tréningových protokolov.

Ďakujeme za Vaše 2%

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj v roku 2010 rozhodli venovať svoje 2% z dane pre naše občianske združenie. Získali sme tak spolu 2 120 Eur. Finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie projektov, ktoré plánujeme realizovať v roku 2011. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Ďakujeme za Vaše 2%

Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa v tomto roku rozhodli poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2008 v prospech Občianskeho združenia Athéna. Týmto spôsobom sme získali 5130,63 Eur. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku Denného detského stacionára DEDESO a mohli sme aj investovať do stavebných úprav telocvične, ktorú sme nemohli využívať v plnej miere, nakoľko tam bolo veľmi chladno. Vymenili sa staré nevyhovujúce okná a vybudovaním priečky sme miestnosť rozdelili na dve časti. Jedna časť sa využíva na fyzioterapiu s klientmi a v druhej časti je zriadená terapeutickú miestnosť SNOEZELEN, ktorú sme aj čiastočne vybavili pomôckami. Metóda Snoezelen je zameraná na stimuláciu zmyslov prostredníctvom svetelných, zvukových, hmatových a čuchových podnetov. Slúži ako prostriedok na navodenie uvoľnenia, ale na druhej strane prebúdza záujem, riadi podnety, odbúrava strach, podporuje rozvoj sociálnych vzťahov a komunikácie. Naši klienti tu môžu relaxovať, využívame tu terapeutické techniky s prvkami muzikoterapie, klienti si môžu vyberať aktivity, ktorým sa chcú venovať.
Touto cestou sa chceme poďakovať za podporu a prejavenú dôveru všetkým, s ktorými spoločne prispievame k skvalitneniu poskytovania starostlivosti v našom zariadení.