Denný harmonogram výchovno-terapeutických činností

7.00 - 8.00 Príchod klientov
  Spoločné aj individuálne aktivity podľa záujmu a výberu klientov, hry
8.00 - 9.00 Individuálne činnosti podľa Individuálnych plánov rozvoja osobnosti resp. Individuálnych vzdelávacích plánov
9.00 - 9.30 Desiata, hygiena, nácvik sebaobslužných činností
9.30 - 10.30 Individuálne činnosti podľa Individuálnych plánov rozvoja osobnosti resp. Individuálnych vzdelávacích plánov
10.30 - 11.00 Muzikoterapia, arteterapia, rehabilitácia
11.00 - 12.00 Pobyt v záhrade, individuálne vychádzky
12.00 - 12.30 Obed
12.30 - 13.30 Relax
13.30 - 14.30 Činnosti podľa výberu klientov, olovrant
14.30 - 15.00 Návrat domov