nadacia_vub

Aktuality


Vyhlásenie - tlačivo Milí priatelia,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z dane v prospech organizácie, ktorá uľahčuje život deťom so zdravotným postihnutím
Občianske združenie ATHÉNA

 • Sme občianske združenie poskytujúce široký komplex sociálnych služieb
 • Pomôžete dobrej veci
 • Vaša pomoc bude adresná
 • Získané finančné prostriedky budú transparentne použité na zabezpečenie nevyhnutného pre chod Denného detského stacionáru - DEDESO a na množstvo aktivít komplexnej rehabilitácie.

Ako poukázať 2%???

 1. Ak podávate daňové priznanie - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údaje

  názov: Občianske združenie ATHÉNA
  sídlo: Francisciho 74, 981 01, Hnúšťa
  právna forma: občianske združenie
  IČO: 378 171 24

 2. Ak ste zamestnaný - požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2%, podpíšte ho a najneskôr do 30. apríla 2016 doručte daňovému úradu v mieste bydliska, alebo ho doručte priamo do DEDESA

Za každý cent vopred ĎAKUJEME

Činnosti v DEDESE počas 1. polroka 2015 Činnosti v DEDESE počas 1. polroka 2015

Ani v tomto roku sme nezaháľali a realizovali sme rôzne aktivity s našimi klientmi. V zime sme rýchlo využili skromnú snehovú nádielku. Na sánkovačku to síce nestačilo, ale vyšantili sme sa v snehu v školskej záhrade.

Fašiangy sú tradične spojené so zábavou. Aj my v DEDESE spolu s pani učiteľkou sme si zorganizovali karneval. Deti v pestrých maskách sa výborne zabávali. A nielen deti…

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sme sa zapojili do tzv. ponožkovej výzvy na podporu ľudí s Downovým syndrómom - každý si obul dve rôzne ponožky ( symbol inakosti ). Vo výzve nás podporili aj deti - predškoláci z Materskej školy Klokočova.

Už tradične 2. apríla sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme. V modrom oblečení sme strávili celý deň a arteterapeutické aktivity boli tiež ladené do modra. Opäť nás navštívili deti z materskej školy, ktoré pre nás vyrobili modré srdce. Za účasť v kampani sme boli odmenení publikáciou o autizme.

Ku Dňu matiek pani učiteľka so žiakmi a mladými dospelými pripravila krásne tieňové divadlo s názvom CIRKUS NEGATIV, s ktorým klienti vystúpili v Dome kultúry v Hnúšti. Dlhý aplauz bol pre našich účinkujúcich najväčšou odmenou.

Počas Dní mesta Hnúšťa sme sa zúčastnili hnúšťanského jarmoku. V stánku sme propagovali naše zariadenie a súčasne sme ponúkali na predaj naše výrobky - magnetky, ktoré sme modelovali a maľovali spoločne s našimi klientmi.

Koniec školského roka sme zavŕšili v záhrade veľkou GULÁŠPÁRTY. Stretli sme sa spoločne s klientmi, s ich rodičmi, starými rodičmi a s našimi priateľmi v našej záhrade, kde sme si uvarili chutný guláš, pripravili bohaté občerstvenie a celý deň sme sa dobre zabávali pri hrách a dobrej hudbe.

Počas celého prvého polroka sa jeden krát týždenne u nás stretávali mladí dospelí so zdravotným postihnutím, ktorí sa rozprávali o svojich radostiach, starostiach, problémoch, o tom, čo by chceli vo svojom živote zmeniť. Realizovali sme s nimi tiež rôzne tvorivé aktivity (výroba magnetiek, maľovanie, modelovanie, muzikoterapia, príprava občerstvenia atď.). Tieto stretnutia dávajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím možnosť vlastnej sebarealizácie, vzájomne sa lepšie spoznávajú a učia sa zmysluplne využívať svoj voľný čas.

galéria
POĎAKOVANIE - štedrý záver roka POĎAKOVANIE - štedrý záver roka

Už po ôsmykrát zamestnanci a žiaci Základnej školy Klokočova v spolupráci s Mestom Hnúšťa zorganizovali charitatívnu akciu NIE SI SÁM. Navarili a predávali kapustnicu, punč a iné pochúťky. Výťažok z predaja 900 eur venovali DEDESU. ĎAKUJEME.

Všetci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie mali možnosť si zakúpiť aj naše kalendáre a výrobky našich detí - magnetky s vianočnou tematikou. V spolupráci s fotografkou Petrou Rapčanovou sme nafotili nádherné fotografie. Vznikol stolový kalendár, ktorí sme potom predávali aj na Vianočných trhoch v Hnúšti. Petra odviedla vysoko profesionálnu prácu, navyše bez nároku na finančné ohodnotenie. Pre tento projekt sa jej podarilo získať aj miestnych podnikateľov - Lekáreň na námestí, Elektro Kováč, Pekáreň MIVEPek a Pizzeria Kaštieľ. Výsledkom je kalendár, prostredníctvo ktorého sme chceli dostať naše zariadenie do povedomia okolia a priblížiť komunite našu prácu a život detí s postihnutím. Predajom kalendárov sme získali 937 eur, ktoré použijeme na zakúpenie optických vláken do senzorickej snoezelen miestnosti. Všetkým zúčastneným na tvorbe kalendáru aj tým, ktorí si kalendár kúpili, ĎAKUJEME.

Pekné Vianoce pripravila pre nás aj firma YURA ELTEC Corporation Slovakia s.r.o. Už tretí krát k nám zavítali jej predstavitelia, aby nám odovzdali finančný dar 2000 eur a každému klientovi osobný darček. Všetci mali z darčekov velikánsku radosť. Za záujem a pomoc firme YURA vyslovujem veľké poďakovanie.

galéria
Naše aktivity 2.polrok 2014 Naše aktivity 2. polrok 2014

V októbri sa nám podarilo získať do DEDESA dobrovoľníka. Dobrovoľník/dobrovoľníčka je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti. Martin sprevádza Maťu na prechádzkach každú stredu a majú z toho obaja radosť. Okrem toho má Martin aj pocit užitočnosti.
December je už tradične najbohatším mesiacom na rôzne aktivity. Celý mesiac sa niesol v duchu príprav na najkrajšie sviatky v roku. Hneď na začiatku decembra sme si spoločne postavili a ozdobili vianočný stromček. Vyrábali sme krásne vianočné ozdoby, magnetky, ktoré sme predávali na vianočných trhoch, vianočné pozdravy pre našich priateľov. Naša pani učiteľka nacvičila s deťmi - žiakmi ŠZŠ scénku k vianočnému programu, za ktorú deťom patril zaslúžený potlesk.
V decembri nás navštívili so svojim programom aj členky dramatického krúžku Základnej školy Klokočova v Hnúšti. Pozreli sme si pekné predstavenie a okrem toho si spolu s nami vyrábali magnetky. Nakoniec sme sa spolu zabavili pri dobrej hudbe.

galéria
Naše aktivity 1.polrok 2014 Naše aktivity 1. polrok 2014

2. apríl je dňom Svetového povedomia o autizme, aj my sme si tento deň pripomenuli v modrom. MODRÁ je farba komunikácie a sebavyjadrenia. To sú oblasti, v ktorých majú ľudia s poruchou autistického spektra najväčšie problémy.
V máji nás navštívili druháci zo Základnej školy Klokočova. Pripravili si pre nás krátke divadlo "Ako dedko ťahal repku" , spolu sme sa zahrali, zaspievali si, zatancovali. Záver návštevy patril spoločným hrám s našimi novými kamarátmi.
V júni sme sa s niektorými klientmi vybrali na výlet na Zbojskú. Vyskúšali sme si cestu vlakom, ktorá sa nám veľmi páčila. Počasie bolo ideálne. Po krátkej prechádzke z vlakovej zastávky sme zavítali na Salaš Zbojská, kde sme zažili veľa zábavy a občerstvili sa výborným jedlom.
V rámci projektu KomPrax sa rozhodli študentky Strednej odbornej školy v Hnúšti stráviť dve dopoludnia s našimi klientmi. Pripravili si rôzne aktivity, občerstvenie pre našich klientov a najmä strávili s nami čas, čo okrem radosti pre naše deti umožnilo aj vzájomné lepšie spoznanie sa.

galéria
Mobilné zdvíhacie zariadenie Mobilné zdvíhacie zariadenie

Od októbra môžu naši zamestnanci pri práci s imobilnými klientmi využívať pri presunoch mobilné zdvíhacie zariadenie. Takýto presun je pre klientov pohodlný a pritom šetrný ku chrbtici a kĺbom zamestnancov. Kúpu zariadenia podporil Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis sumou 1399 Eur. Na nákup príslušenstva - sedacieho vaku bol použitý finančný dar 300 Eur od predsedu BBSK p. Vladimíra Maňku.

galéria
Deň dobrovoľníctva

Deň dobrovoľníctva
Deň dobrovoľníctva v DEDESE

Od 16. do 21. septembra 2013 sa na celom Slovensku konal Týždeň dobrovoľníctva. Dni dobrovoľníctva sú príležitosťou, do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má chuť pomôcť konkrétnym organizáciám, ale je určený aj tým, ktorí majú záujem o konkrétne dobrovoľnícke ponuky na Slovensku. V stredu 18. septembra sme sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojili aj my v DEDESE. V predchádzajúcich rokoch sme počas týchto dní organizovali dni otvorených dverí, počas ktorých dobrovoľníci mali možnosť zapojiť sa do spoločných aktivít s klientmi. Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať aktivitu, ktorá prispela ku skrášleniu nášho okolia. Spolu s Materskou školou Klokočova, v budove ktorej sú naše priestory, sme sa rozhodli vymaľovať plot v záhrade. Spolu sa nás stretlo 23 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a dokopy venovali dobrovoľníckej činnosti 35 hodín. Práca všetkým išla od ruky a za tri hodiny starý nevzhľadný plot dostal nový náter.

Do dobrovoľníckych aktivít sa určite budeme zapájať aj v nasledujúcich rokoch a veríme, že dobrovoľníci sa zapoja do našich aktivít aj mimo oficiálnych dní dobrovoľníctva. Tešíme sa na nové stretnutia.

Naše poďakovanie za podporu našej dobrovoľníckej aktivity, patrí spoločnostiam PUR - STAV s.r.o. Hnúšťa, Ekometal s.r.o. Tisovec a Drogéria Tomová Hnúšťa, ktoré prispeli na nákup farieb a štetcov.

Za pomoc pri maľovaní ďakujeme rodičom a starým rodičom našich klientov p. Šuniarovej, p. Lackovičovi manželom Reptišovcom, rodičom detí MŠ p. Turčanovej a p. Záhorskému a zamestnancom Materskej školy Klokočova.

ĎAKUJEME!!!

galéria
BEZBARIÉROVÉ IHRISKO BEZBARIÉROVÉ IHRISKO

Podporte projekt ihriska, na ktorom sa budú spolu hrať klienti DEDESA a deti z Hnúšte. Ihrisko bude na sídlisku Nábrežie Rimavy prístupné celej verejnosti. Stačí ak kliknete na tento link a zahlasuje TROMI hlasmi!! Vyzvite na hlasovanie aj svoju rodinu a známych!!

Nadácia SPP podporí realizáciu len šiestich projektov, ktoré získajú najviac hlasov. Do hlasovania je zaradených 40 projektov.

ĎAKUJEME

Vianoce v DEDESE Vianoce v DEDESE

Každý rok budú vraj Vianoce… Túto aj mnoho iných vianočných piesní sme si spievali alebo počúvali v predvianočnom období. Pesničky nás sprevádzali pri ozdobovaní vianočného stromčeka, aj pri tradičnom stretnutí detí s Mikulášom, ktorý všetkým priniesol sladké prekvapenie. Ako každý rok, aj teraz sme DEDESO rozvoňali sladkou vôňou medovníkov a pečenie na novej elektrickej rúre sa nám natoľko zapáčilo, že sme si napiekli aj perníkové koláčiky. Ďakujeme pani učiteľkám za spoluprácu.

Veľké poďakovanie patrí manažmentu firmy YURA Eltec corporation, vďaka ktorej sme mali tento rok v DEDESE bohatšie Vianoce. Manažéri firmy osobne priniesli deťom vianočné darčeky, sladkosti a finančný dar v hodnote 1000 Eur.

K predvianočnému obdobiu už neodmysliteľne patrí akcia NIE SI SÁM, v rámci ktorej už šiesty krát pred Mestským úradom v Hnúšti rozvoniavala kapustnica, vianočný punč a iné dobrôtky. Finančné prostriedky získané na tejto akcii budú použité na aktivity v DEDESE v roku 2013. Naša veľká vďaka za organizáciu akcie patrí zamestnancom Základnej školy Klokočova v Hnúšti.

Na tohtoročnej vianočnej besiedke ŠZŠ sa žiaci IVVP predstavili ako „Cirkus Negativ“. Vystúpenie malo obrovský úspech, herecký výkon detí bol odmenený veľkým potleskom. Celé predstavenie pripravili a nacvičili s deťmi pani učiteľky Mariannka a Katka.

galéria
Najkrajšie miesto na zemi Najkrajšie miesto na Zemi

Janko sa zúčastnil súťažnej prehliadky Výtvarný salón ZPMP 2012, ktorého témou bolo „Najkrajšie miesto na svete“. Jeho grafika Môj domov bola medzi ocenenými a keďže na oficiálnom odovzdávaní cien sa Janko nemohol zúčastniť, ocenenie mu prišlo poštou. Ďakujeme pánu učiteľovi Mirovi z výtvarnej :-)), ktorý sa Jankovi venuje už niekoľko rokov a ZPMP v SR za ocenenie.

galéria
Dar od firmy INTOCAST Slovakia a.s. Dar od firmy INTOCAST Slovakia a.s.

Terapeutické polohovacie zariadenie MYGO už Maťka využíva niekoľko mesiacov. Sme veľmi radi, že sa jej vďaka správnej polohe po fyzickej stránke zmiernila asymetria, zlepšila regulácia svalového tonusu, má oveľa menej problémov s prehĺtaním, zlepšila sa jej pohoda počas dňa. Všetkých aktivít v interiéri sa mohla zúčastňovať bez obmedzenia. Má však veľmi rada vychádzky a potrebovali sme exteriérový podvozok, na ktorý by sa polohovacie zariadenie mohlo pripevniť. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť vďaka podpore firmy INTOCAST Slovakia a.s. so sídlom v Košiciach. Darovala 1000 eur na nákup takéhoto podvozku a dnes sa Maťa môže zúčastňovať aj všetkých aktivít vo vonkajšom prostredí bez obmedzenia. ĎAKUJEME!!

galéria
Kurz bazálnej stimulácie

hodina_detom_m
Kurz bazálnej stimulácie

V dňoch 15. a 16. Septembra 2012 v DEDESE prebiehal Kurz bazálnej stimulácie, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore projektu Som tu aj JA v grantovom programe Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska. Kurzu sa zúčastnilo 14 účastníkov - zamestnanci DEDESA, učiteľky ŠZŠ spolu s inými ľuďmi, ktorí pracujú s deťmi so zdravotným postihnutí a viedla ho lektorka z Institutu bazální stimulace z Frídku - Místku v Českej republike. Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Cieľom kurzu bolo implementovať koncept Bazálnej stimulácie do terapeutických činností, vzdelávania a aktivít bežného dňa v DEDESE.

Účastníci získali kompetencie, ktoré im umožnia zistiť, aká je zmyslová tolerancia klientov, stimulovať vnímanie klientov, ich vlastného tela a okolitého sveta, pocítiť vlastný život, rozvíjať vlastný rytmus, umožnia klientom zažiť zmysel a význam vecí a vykonávaných činností. Získali aj praktické skúsenosti v somatickej, vestibulárnej, a vibračnej stimulácii, osvojili sme si techniku masáže podporujúcej dýchanie, kontaktného dýchania, celkovej skľudňujúcej a povzbudzujúcej stimulácie, polohovanie. Bazálna stimulácia sa stala súčasťou bežných denných aktivít, individuálnych programov rozvoja osobnosti, terapií aj vzdelávania klientov.

galéria
ZOO Košice ZOO Košice

Koniec školského roka je všade sprevádzaný výletmi alebo rôznymi zábavnými aktivitami. Tentokrát sme si na rozlúčku so školským rokom naplánovali výlet do Košíc. Zoologická záhrada v Košiciach bola pre nás novinka, a tak sme ju chceli spoznať. Podarilo sa - cestu sme si všetci užívali, autobus nás doviezol až pred bránu Zoologickej záhrady. Po skupinkách sme sa poprechádzali , spoznávali rôzne zvieratká, pohojdali sa na hojdačkách.

Prežili sme veľmi príjemný deň, počasie nám prialo, všetci sme sa tešili z nových zážitkov a dobrá nálada nás neopustila ani cestou domov. Na výlete nás sprevádzali aj naši kamaráti zo Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.

Organizácia výletu sa uskutočnila aj s podporou Stredoslovenskej energetiky a Nadácie Orange.

galéria
Svetový deň autizmu Svetový deň autizmu

Už piaty rok je 2.apríl Svetovým dňom informovanosti o autizme, ktorý vyhlásila OSN za účelom vyššej informovanosti o problematike autizmu. Myšlienkou všetkých aktivít, ktoré sa konali v tento deň, je zvýšiť povedomie verejnosti o autizme a akceptácia autistov v spoločnosti, snaha začleniť ich do bežného života a vytváranie podmienok pre ich zmysluplný život. Celosvetovou kampaňou "Light it Up Blue" - Rozsvieťme to na modro! sa v tento deň svetové architektonické pamiatky rozsvietili modrým svetlom, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi s autizmom.

Aj my v DEDESE sme sa aspoň symbolicky zapojili do týchto aktivít. Všetci zamestnanci aj klienti prišli oblečení v modrom, keďže modrá farba charakterizuje tento svetový deň.

Fašiangy Fašiangy

V mesiaci február sa tradične lúčime s fašiangami, časom zábav. Vďaka pozvaniu pedagógov a žiakov ZŠ Klokočova, sme si aj my pripomenuli fašiangové tradície karnevalom. V telocvični plnej nápaditých masiek sme okrem tanca aj súťažili a maškrtili na dobrotách, ktoré na nijakom karnevale nemôžu chýbať.

galéria
Maľujeme na hodváb Maľujeme na hodváb

Študenti 6.A triedy Gymnázia Mateja Hrebendu pre nás pripravili tvorivé dielne, realizované v rámci projektu „Mňa sa to netýka!“. Boli zamerané na maľbu na hodváb starou japonskou technikou šibari. Starovekú techniku nám najskôr študenti predviedli a potom sme sa spoločne pustili do výroby pestrofarebných šatiek.

galéria
Adventný čas Adventný čas

Čas adventu je u nás v DEDESE už tradične sprevádzaný túžobným očakávaním Mikuláša, Vianoc, darčekov. Všetci sa spoločne podieľame na zdobení spoločného vianočného stromčeka, na ktorý si sami vyrábame ozdoby. Spievame si a počúvame vianočné piesne a koledy, čítame si vianočné príbehy, spolu s pani učiteľkami pečieme vianočné koláčiky.

Mikuláš, náš starý priateľ, k nám zavítal aj tento rok, samozrejme nie s prázdnymi rukami. Pre všetky deti mal v batohu pripravené sladké prekvapenie. Na oplátku sme Mikulášovi zaspievali a zarecitovali a samozrejme, že sme mu pripomenuli, aby nás navštívil aj na budúci rok.

Adventné obdobie je aj obdobím vianočnej besiedky v kultúrnom dome. Pani učiteľky spolu s našimi školákmi a ich kamarátmi - žiakmi ŠZŠ nacvičili krásnu scénku o tom, ako zvieratká trávia Vianoce. Za ich úžasný výkon boli odmenení dlhým potleskom.

Na pozvanie študentov Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti sme sa 22.12.2011 zúčastnili vianočnej besiedky na gymnáziu, ktorú pod názvom Ruka v ruke za integráciu zorganizovala študentka gymnázia Miška Mrnková spolu so svojimi spolužiakmi. Na besiedke sme si pozreli krátky program v podobe piesne a tanca, zahrali sme sa s našimi novými kamarátmi, ktorí mali pre nás pripravené aj malé občerstvenie a darčeky - vlastnoručne vyhotovené vianočné patchworkové ozdoby, magnetky a mydielka. Vianočná besiedka bola realizovaná v rámci projektu KomPrax podporeného Slovenským inštitútom mládeže Iuventa.

galéria
Srdce na dlani Srdce na dlani

Srdce na dlani je ocenenie Centra dobrovoľníctva, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, rozvoja komunity a pod..
Tohtoročné udeľovanie ocenenia "Srdce na dlani 2011" sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji realizovalo po záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu 5.12.2011 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Celkovo bolo prijatých 26 návrhov, spolu bolo nominovaných viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Oceňovanie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a boli odovzdané vo viacerých kategóriách. Sme veľmi hrdí, že medzi nominovanými bolo aj meno Márie Ďurčíkovej z Hnúšte, ktorá v júni venovala 90 hodín svojho voľného času klientom Denného detského stacionáru - DEDESO.

galéria
Rozveselili sme princeznú Rozveselili sme princeznú

Dňa 20.10.2011 sme spolu s našimi kamarátkami - členkami Dramatického krúžku Základnej školy Klokočova rozveseľovali smutnú princeznú. V kinosále kultúrneho domu sme sa predstavili s kontaktným divadelným predstavením Princezná je smutná, na ktorom sa scenáristicky a režisérsky podieľal Jaroslav Lacko z Divadelného súboru Daxner z Tisovca. Pomáhali nám aj herci, ktorí ochotnícky pôsobia v tomto divadelnom súbore. Vďaka spolupráci všetkých zúčastnených sa nám princeznú podarilo rozveseliť pesničkami, scénkami a spoločnými hrami. Všetci herci boli na divadelných doskách veľmi úspešní a diváci ich odmenili obrovským potleskom. Princezná už nie je smutná a my sa tešíme na ďalšie stretnutie a spoluprácu sa našimi kamarátkami. Divadelné predstavenie sa mohlo uskutočniť vďaka podpore z programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange.

galéria
Snehulienka a sedem trpaslíkov Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka a sedem trpaslíkov patrí k najobľúbenejším detským rozprávkam. Príbeh o snehulienke, ktorá pre svoju krásu musela hľadať útočisko u siedmych trpaslíkov, o zlej macoche a jej čarovnom zrkadle, pretkávaný veselými pesničkami ožil na scéne Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene a my sme boli pri tom. Vďaka podpore projektu Nadácie Orange v programe "Kultúra bez bariér" sme v septembri s deťmi z dramatického krúžku pri ZŠ Klokočova, divadelníkmi Divadelného súboru Daxner Tisovec a našimi kamarátmi mali možnosť toto predstavenie vidieť. Divadlo J.G.T. myslí aj na ľudí s postihnutím, má bezbariérový vstup a tak sme sa bez problémov dostali do jeho priestorov tak ako bežní diváci. Výlet sa nám vydaril, máme kopu zážitkov a určite sa tam ešte vrátime.

galéria
Výlet do Čížu Výlet do Čížu

Záver školského roka bol pred dverami a my sme sa tešili na výlet. Vďaka podpore Stredoslovenskej energetiky sme navštívili Číž - termálne kúpele, kde sa liečia choroby obehového a pohybového ústrojenstva, nervové choroby a poruchy látkovej výmeny. Ráno 28.júna sme sa nemohli dočkať autobusu a vyzbrojení kúpacími kolesami, čiapkami a samozrejme dobrým jedlom sme vyrazili. Kúpalisko bolo krásne, niektorí sa potešili šmýkačkám iní rôznym masážnym tryskám a fontánam, ktoré nám vymasírovali telá. Pri šantení vo vode sme riadne vyhladli a tak nám prišli vhod zásoby z domu. Potom sme už len krásne unavení, plný zážitkov nasadli do autobusu a vyrazili na cestu domov kde nás už čakali naši najbližší. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší výlet.

galéria
Dni mesta Dni mesta a Deň detí 2011

S deťmi z DEDESA každoročne navštevujeme podujatia, ktoré sú pripravené na Dni mesta Hnúšťa. Tak bolo tomu aj tento rok. Mohli sme sa zúčastniť ukážkovej činnosti policajtov Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, ukážky policajného zákroku proti ozbrojeným páchateľom, ukážky práce policajného pyrotechnika a práce policajných psovodov. Prácu so svojimi psami nám predviedli aj členovia kynologického klubu v Hnúšti. Páčila sa nám aj odvahu a šikovnosť, ktorú sme mohli obdivovať u mladých motorkárov. V krásnom slnečnom počasí bola pre deti určite najväčšou atrakciou nafukovacia šmýkačka, na ktorej sa mohli do sýtosti vyšantiť.
Na Deň detí na naše deti čakalo prekvapenie. Pani učiteľky mali pre ne pripravenú sladkú odmenu. Aby bola odmena ešte sladšia, deti na jej výrobe spolupracovali tiež. Výsledkom bol výborný sladký puding so šľahačkou a s piškótami, na ktorom si všetci dobre pochutili. V rámci Dňa detí si klienti mohli zašantiť na nafukovacom hrade, ktorý na ne čakal spolu s deťmi z materskej školy v záhrade.

galéria
Na návšteve u strigy Agáty Na návšteve u strigy Agáty

Vo štvrtok 3. marca 2011 sme sa zúčastnili akcie "Fašiangy so strigou Agátou". Striga Agáta na nás a na deti z okolitých škôl čakala v Kultúrnom dome v Klenovci spolu so svojim kamarátom čertíkom. Na pódiu strigu vystriedali aj iní účinkujúci - deti zo špeciálnych škôl z Hnúšte, z Tisovca, z Klenovca, z Veľkého Krtíša a z Revúcej, ktorí si zaslúžili za svoje vystúpenia obrovský potlesk od divákov. Strige aj čertíkovi sa tance a spev detí veľmi páčili. Nakoniec sme sa zabávali na svadbe strigy s čertíkom.
V závere programu nás striga Agáta príjemne prekvapila. Darovala nám symbolický šek na 130 eur. Tieto finančné prostriedky nám poskytli obyvatelia obce Klenovec, ktorým patrí naše ĎAKUJEME.

galéria
Návšteva v knižnici Návšteva v knižnici

Boli sme v Dome rozprávok. Neviete, kde to je? No predsa v knižnici. Bývajú tu princezné, zvieratká, trpaslíci, ježibaby a veľa iných rozprávkových postáv a príbehov. Naše deti majú veľmi rady rozprávky. Tety knihovníčky to vedia, preto si pre nás pripravili zaujímavý program. Pri počúvaní príbehu o hovoriacom papagájovi sa deti so zvieratkami mohli zahrať, pohladkať ich. Spolu sme si zaspievali, zahrali sa, Majko nám všetkým zarecitoval básničku. Zoznámili sme sa aj s novým kamarátom Písmenkom, ktorý nám sľúbil, že nás navštívi v DEDESE.

galéria
Veselý karneval Veselý karneval

Princezničky, supermani, víly, zvieratká, upíri a mnoho iných originálnych masiek sa vo štvrtok 25. februára zišlo na detskom karnevale v Základnej škole Klokočova v Hnúšti. Naši kamaráti zo školy pozvali na karneval aj nás. V telocvični základnej školy sa deti stretli v úžasných kostýmoch a žiadne z nich si nenechalo ujsť príležitosť na dobrú zábavu. Počas karnevalovej zábavy, súťaží, tancov a spevu nás sprevádzal aj rozprávkový šašo. Unavené masky si mohli pochutiť na fašiangovej špecialite - šiškách. Pre každú masku bol pripravený malý darček. Nečudo, že deťom sa z karnevalu nechcelo odísť.

galéria
Nie si sám 4 Nie si sám 4

Varenie a predaj vianočnej kapustnice, punču a koláčov sa už stalo tradíciou. V decembri 2010 sa akcia NIE SI SÁM konala už po štvrtý krát. Tradične pred Mestským úradom v Hnúšti zamestnanci Základnej školy Klokočova v spolupráci s Mestským úradom zorganizovali toto charitatívne podujatie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akciu podporili finančne, organizačne alebo materiálne. Výťažok z predaja - DAROVACÍ ŠEK v hodnote 500 Eur bol venovaný nášmu zariadeniu Odovzdala nám ho začiatkom tohto roka riaditeľka Základnej školy Klokočova spolu so svojimi zamestnancami. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup didaktických pomôcok a na spolufinancovanie projektov.
ĎAKUJEME!

galéria
Predvianočný čas Predvianočný čas

V decembri sme v DEDESE zažili predvianočnú náladu. Vianočný stromček sme si vyzdobili s vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Vianočné piesne a príbehy nám spríjemnili každý deň.
Samozrejme aj k nám zavítal dlho očakávaný Mikuláš. Prišiel zo Špeciálnej základnej školy v Hnúšti a pre každé dieťa priniesol sladký darček. Mikulášovi sme nielen poďakovali, ale niektorí mu aj zaspievali a povedali básničku. Na pamiatku sa s ním odfotili.
Okrem Mikuláša nás navštívili aj dobrovoľníci z Bratskej jednoty baptistov v Klenovci, ktorí sa deťom priblížili cez piesne, klauna, ktorý deťom vyrábal balóniky a príjemné posedenie pri perníkoch.
Predvianočný čas vyvrcholil predstavením v kultúrnom dome, ktoré organizovala špeciálna základná škola. Vďaka pani učiteľkám, ktoré trpezlivo nacvičovali program aj s našimi deťmi, sa niektoré z nich na ňom aj zúčastnili. Sára, Marek, Janko, Mário a Marcelka sa na chvíľu zmenili na anjelov. Ukázali nám, že aj oni vedia byť herci napriek ich zdravotnému znevýhodneniu. Na pódiu sa im skutočne darilo a nakoniec aj s ostatnými deťmi zožali veľký potlesk.
Prežili sme spolu pokojný a krásny čas, ktorý deti z nášho zariadenia určite obohatil. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili.

galéria
Dramatoterapia Máme novú kamarátku

Deti z DEDESA majú novú kamarátku. Je ňou mladá herečka Stanislava Pázmányová. Stanka absolvovala herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici, je členkou činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Súčasne pôsobí aj ako učiteľka dramatického odboru na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach, ktoré má svoje detašované pracovisko v Hnúšti. Stanka má skúsenosti aj s prácou s deťmi - pracovala ako učiteľka dramatického odboru na základnej umeleckej škole, pracuje aj v OZ Červený nos, kde nadobudla skúsenosti ako dramatoterapeutka na detských onkologických oddeleniach. Stanka DEDESO navštívila, aby sa s deťmi zoznámila, pričom im pripravila prekvapenie a strávili spolu veselé chvíle.
Terapie, ktoré už v DEDESE realizujeme by sme radi rozšírili o dramatoterapiu, ktorá využíva rôzne formy hrania divadla a u klientov pomáha rozvíjať fantáziu, kreativitu, empatiu. Dramatoterapeutické techniky im umožnia zvyšovať sebadôveru a sebaúctu, uvoľnia sa, budú môcť lepšie kontrolovať svoje emócie, naučia sa lepšie komunikovať so svojim okolím.

galéria
Dobrovoľnícky deň Dobrovoľnícky deň 2010

V piatok, 10. septembra sa na Slovensku konal po druhýkrát Deň dobrovoľníctva, do ktorého sa tento rok zapojilo 78 rôznych organizácií, medzi ktorými bolo aj naše DEDESO. Otvorením dverí pre verejnosť sme chceli miestnej komunite priblížiť a spropagovať dobrovoľníctvo, ktoré ešte stále nie je v našom regióne dostatočne rozšírené.
Zavítali k nám štyri dobrovoľníčky. Zapojili sa do spoločného programu s deťmi. Počas biblioterapie čítali deťom rozprávky, cez muzikoterapiu sme si spoločne zahrali na rôzne perkusie a s chuťou si zaspievali. Dobrovoľníčky sa potom hrali s jednotlivými deťmi rôzne hry podľa záujmu. Spoločne sme prežili pekný deň s radosťou na tvárach aj v srdiečkach.
Dobrovoľníčky nám ďakovali za možnosť navštíviť naše zariadenie a zoznámiť sa so svetom detí s postihnutím. Taktiež vyjadrili myšlienku, že aj takéto stretnutia s deťmi, ktoré majú zdravotné postihnutie sú jednou z možností, ako postupne odstraňovať bariéry v spoločnosti, s ktorými sa ešte stále stretávame.
Dobrovoľnícky deň mediálne podporilo aj Rádio Regina, počas dňa sa s nami telefonicky spojili a dostali sme možnosť informovať poslucháčov o aktivitách a dobrovoľníctve v DEDESE.
Ďakujeme dobrovoľníčkam za ich čas, energiu a dobrú vôľu prísť a pomôcť. Veríme, že nám dobrovoľnícky pomôžu aj keď práve Deň dobrovoľníctva organizovaný nebude. Dobrovoľníckeho dňa sa určite zapojíme aj budúci rok a budeme sa tešiť na nové stretnutia.

galéria
Krokava Krokava

Nevedeli sme sa dočkať, pekného počasia, aby sme sa mohli vybrať na výlet. Aj keď sa slniečko nechcelo ukázať, piatok 25. júna sme strávili pobytom v prírode. Autami sme sa odviezli na Krokavu, kde sme prežili príjemný deň v krásnom prostredí. A stálo to za to. Spoločnosť nám robila lúka, les, vtáčí spev, zvieratká, príjemným osviežením pre nás bola prechádzka, na ktorej sme našli aj lesné jahôdky a natrhali sme si kytičku lúčnych kvetov. Na čerstvom vzduchu nám veľmi chutili aj grilované dobroty, ktoré sme si pripravili. Spokojní a príjemne unavení sme sa popoludní vrátili domov. Zážitkov máme na rozdávanie.

Teplé slnečné lúče sme si vychutnali na záver školského roka. Po úspešnom ukončení školských povinností sme sa so školským rokom rozlúčili sladkými pochúťkami v reštaurácii spolu s našimi kamarátmi.

galéria
Dni mesta Dni mesta Hnúšťa

Hoci boli tohtoročné Dni mesta Hnúšťa upršané, predsa aspoň na chvíľu slnko zasvietilo a my sme to využili. Zúčastnili sme sa ukážkovej činnosti, ktorú prezentovali občanom mesta policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote. Ukážka služobného zákroku proti ozbrojeným nebezpečným páchateľom, ktorý vykonali lúpežné prepadnutie Mestského úradu v Hnúšti s následným zásahom policajtov na zadržanie týchto páchateľov bola naozaj zaujímavá a my sme sa miestami skutočne báli. Využili sme aj tety strigy, ktoré nám vyzdobili tváre farbami.

galéria
OZ ATHÉNA na Dutch Market OZ ATHÉNA na Dutch Market

OZ ATHÉNA sa 15.mája v Bratislave na Františkánskom námestí prezentovalo aktivitami Denného detského stacionára DEDESO na podujatí organizovanom Holandskou obchodnou komorou na Slovensku. Okrem nás sa podujatia zúčastnili ešte tri zariadenia, ktoré boli v minulosti podporené HOK a nadáciou Socia.

Haring, syr, čerstvé wafle, množstvo kvetov a hier pre deti. Holanďania a ich firmy sú hrdí na to, že žijú na Slovensku. Súčasne chcú pozitívnym a zodpovedným prístupom prispieť k rozvoju krajiny a podpore ľudí. Výťažok z predaja produktov preto poputuje do nadácií Socia, Pontis - Dobrej krajiny a Dr. Klaun.

galéria
Deň zeme Deň zeme

Na DEŇ ZEME, 22 apríla sme sa veľmi tešili. Rozhodli sme sa že tento deň strávime aktívne v prírode. Doniesli sme si špekačky a pani učiteľky nám ich poopekali. Všetkým nám veľmi chutilo a aj nášmu psíkovi - canisterapeutovi, ktorý tento deň strávil s nami tiež.

galéria
Karneval Fašiangový karneval

Fašiangy sú obdobím karnevalov a plesov. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zabávať na karnevale, ktorý usporiadala 12. februára Základná škola na ul.Klokočovej. V pestrých maskách sme vo vyzdobenej telocvični tancovali, súťažili a prežili pekné dopoludnie spolu s našimi rovesníkmi. So základnou školou máme veľmi dobrú spoluprácu a vždy sa veľmi tešíme na každé stretnutie.

galéria
Vianočný program Čo by bolo keby...

21.decembra naši klienti vystúpili spolu so žiakmi ZŠ Klokočova na ich vianočnom programe s názvom Keby bolo keby v Kultúrnom dome v Hnúšti. Hudobné vystúpenie na afrických bubnoch a perkusiách nacvičovali vrámci projektu Bubnujeme pre radosť, podporenom Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom. Deti so zdravotným postihnutím prezentovali svoje schopnosti spolu s deťmi bez postihnutia a dokázali, že sú predovšetkým deti, aj keď majú špeciálne potreby.

galéria
Nie si sám - pridáme sa NIE SI SÁM - Pridáme sa

Už po tretí krát zorganizovala ZŠ Klokočova v Hnúšti varenie a predaj vianočnej kapustnice, punču, koláčov, kávy a čaju pred Mestským úradom v Hnúšti. K organizácii sa pridali aj zamestnanci Mestského úradu a poslanci mestského zastupiteľstva v Hnúšti. 18. decembra sa pri stromčeku na námestí, za zvukov vianočných piesní okrem občerstvenia predávali aj výrobky klientov DEDESA - rôzne vianočné dekorácie. Výťažok z podujatia 684 Eur bude navýšený o takú istú sumu príspevkom Nadácie SPP, ktorá toto podujatie podporila vrámci matchingového programu PRIDÁME SA . Nadácia SPP poskytla aj finančný príspevok na pokrytie výdavkov súvisiacich s prípravou a realizáciou tejto akcie. Občianske združenie ATHÉNA výťažok z predaja spolu s príspevkom Nadácie SPP použije na materiálne vybavenie terapeutickej miestnosti SNOEZELEN v DEDESE - polohovacie vaky, vankúše, závesné hojdacie kreslo, bublinkové valce, zrkadlovú guľu a didaktické pomôcky vrámci verejnej zbierky ktorú povolil Obvodný úrad Rimavská Sobota č.rozhodnutia 2009/07018.

galéria
Vianočná besiedka Vianočná besiedka

18. decembra v Kultúrnom dome J.F.Rimavského v Hnúšti vystúpili naši klienti na Vianočnej besiedke Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. Spolu so svojimi pani učiteľkami v DEDESE nacvičili jedno tanečné a jedno hudobné vystúpenie. Boli súčasťou programu plného spevu, tanca a umeleckého prednesu, ktorý mal čo povedať všetkým ľuďom dobrej vôle.

galéria
Divadlo Divadlo v ZŠ Klokočova

15. decembra sme na pozvanie od pani učiteľky Mgr. Janky Juhaniakovej a žiačok ZŠ Klokočova privítali do ich školy. Byť vo veľkej škole je pre našich klientov zážitok. Divadelné prestavenie, ktoré pre nás nacvičili žiačky základnej školy sa nám veľmi páčilo. Nakoniec sme si spoločne zatancovali a aj maškrty pre nás pripravené nám veľmi chutili. Páčilo sa nám aj spoločné kreslenie na veľký výkres, ktorý teraz zdobí priestory DEDESA.

ĎAKUJEME!

galériaZačíname s realizáciou podporených projektov

OZ ATHÉNA získalo podporu z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda pre realizáciu projektu CHCEME BYŤ ON-LINE! v sume 4 296,50 €.

OZ ATHÉNA sa zapojilo aj do 10.ročníka Grantového programu Hodina deťom. Správna rada Nadácie pre deti Slovenska podporila náš projekt Bubnujeme pre radosť sumou
2 980,- €.

Pri projektoch je nevyhnutná spoluúčasť organizácie minimálne vo výške 20% z celkových nákladov na projekt. Ďakujeme Mestu Hnúšťa, poslancom Mestského zastupiteľstva za finančný príspevok na rok 2009, bez ktorého by sme tieto projekty nemohli realizovať.

Finančnú dotáciu na rok 2009 sme získali od Banskobystrického samosprávneho kraja na základe VZN č.5/2007 na Hipporehabilitáciu a pedagogicko-psychologické jazdenie v sume 700,-€.

Podrobné informácie o cieľoch a priebehu realizácie projektov nájdete v časti Realizované projekty

Hodina deťom Náš Farebný svet

Arteterapeutické tvorivé dielne, ktoré sa uskutočňovali vďaka podpore projektu z Fondu Hodina deťom, prebiehali od septembra do júna 1 x týždenne v priestoroch ZUŠ v Hnúšti. Viedol ich lektor, učiteľ výtvarného odboru Mgr.Miroslav Bračo. Stretávali sa tu deti so zdravotným postihnutím s deťmi bez postihnutia. Pracovalo sa individuálne alebo na spoločnej výtvarnej úlohe pracovala celá skupina. Využívali sme tradičné materiály (rôzne druhy farieb, pasteliek, modelovacích hmôt..), ale aj materiály odpadové. Samotná možnosť zúčastňovať sa aktivít spolu s deťmi bez postihnutia bola pre všetkých zúčastnených prínosom. Umožnilo im to vzájomné spoznávanie sa. Naši klienti mohli uplatniť svoju kreativitu, rozvíjať svoju osobnosť v oblasti komunikácie a motorických zručností. Po 10 mesiacoch realizácie, hodnotíme projekt veľmi úspešne. Jeho cieľ - vytvoriť priestor pre stretávanie sa a umožniť našim klientom DEDESA väčší výber aktivít, dať im možnosť prejaviť sa sa nám podarilo naplniť. Dosiahnutá plánovaná kvalitatívna zmena - získanie nových manuálnych zručností, zlepšenie úchopu a rozvoj sociálnych schopností a zručností sa prejavila u všetkých našich klientov, ktorí sa projektu zúčastnili. Deti sa v rámci komunikácie so zdravými deťmi dostávali do situácií, ktoré pred realizáciou projektu nepoznali. Rozšírila sa u nich slovná zásoba a verbálna komunikácia. Tešíme sa, že na tento projekt nadviažeme aj v budúcom školskom roku a naši klienti sa budú môcť stretávať so žiakmi ZUŠ-ky naďalej.

galéria
Dobrovoľnícky deň DOBROVOĽNÍCKY DEŇ NA SLOVENSKU - zapojili sme sa aj my v DEDESE

V piatok, 26.6.2009, sa v 38 organizáciách v 19 mestách na Slovensku konal Dobrovoľnícky deň 2009.

Dobrovoľníctvo nie je na Slovensku veľmi udomácnené. Preto sme sa aj my rozhodli zapojiť, aby sme princípy dobrovoľníctva priblížili aj miestnej komunite. Zorganizovali sme deň otvorených dverí, počas ktorého sa mohli dobrovoľníci zúčastniť našich bežných denných aktivít. Navštívili nás študenti Spojenej školy v Hnúšti, spolu sme si zahrali na rytmických nástrojoch počas muzikoterapie. V popoludňajších hodinách sme mali rozlúčkovú opekačku v záhrade. Prišli aj rodičia klientov a dve študentky EGT z Tisovca.
Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti. My sme získali siedmych. Ďakujeme

galéria
Canisterapia Canisterapia

Všeobecne môžeme canisterapiu označiť ako spôsob terapie, ktorá využíva pôsobenie psa na zlepšenie fyzického a duševného stavu človeka. Pes pre nás v tomto zmysle znamená akési spojenie s vonkajším svetom a bránou k ostatným ľuďom. Pes ako terapeut-liečiteľ má obrovský dar nám pomáhať. Jeho kontakt a prítomnosť pôsobí pozitívne na rozvoj citových, pohybových i rozumových schopností.
Práve vďaka našej pani učiteľke Mgr. Marianke Balaškovej sme aj my v DEDESE spoznali malého "psieho kamaráta". Je ním psík Brooklyn Pug Fexador, náš "Bruky". Je to malý psík plemena Mops. Chodíme na spoločné prechádzky mestom, učíme sa ako ho kŕmiť, starať sa o neho, hráme sa s ním a spoznávame jeho "psí život".
Canisterapiu v našom zariadení realizujeme 1krát do týždňa a to formou individuálnou, ale aj skupinovou. Využívame priestory telocvične a hlavne vonkajšie prostredie.

galéria
Návšteva knižnice Návšteva knižnice

Pekný deň bol pre nás 22. apríl 2009. Tento deň sme si spríjemnili návštevou Knižnice Š. Pasiara v Hnúšti.
V priestoroch knižnice nás privítala milá teta knihovníčka Marienka. Všetkým deťom predstavila detské oddelenie knižnice. Po úvodných slovách sme sa porozhliadali po knižnici, poprezerali si zaujímavé a krásne ilustrované knihy. Teta Marienka nám porozprávala o zvieratkách, ktoré bývajú v knižkách v knižnici. Spoločne sme si prečítali zaujímavú rozprávku o Barborke a jej kamarátoch a na záver sme si aj zaspievali.
Návšteva knižnice sa všetkým páčila. Už teraz sa tešíme na ďalšie veselé stretnutie s knižkami a rozprávkami v našej knižnici.

galéria
Slávik 2009 SLÁVIK 2009

V Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, sa dňa 7.4. 2009 konala regionálna súťaž v speve populárnej a ľudovej piesne SLÁVIK 2009. Zúčastnili sa ho žiaci Špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty, Lučenca a Revúcej. Naše deti boli na prehliadku pozvaní ako hostia a počas prestávky, keď sa o konečnom poradí súťažiacich bola odborná porota poradiť, sme vystúpili s našimi obľúbenými pesničkami:
„Tancuj, tancuj“ a „Čo deťom k šťastiu treba“

Ďakujeme za pozvanie!

galéria
karneval09 Fašiangový karneval

18.2.2009 sme sa zúčastnili na karnevale, ktorý organizovala MŠ Klokočova. Celý karneval bol v znamení hudby, tanca, spevu, s nádychom Karibiku a nechýbalo ani občerstvenie v podobe fašiangových šišiek s džemom, či tombola. Rodičia prekvapili tvorivosťou a nápadmi pri výrobe a zabezpečovaní masiek a karnevalových kostýmov.
Ďakujeme Materskej škole na ul.Klokočova za pozvanie a spoločne prežité chvíle. Niektorí naši klienti sa takéhoto podujatia zúčastnili prvý krát v živote, bol to pre nich veľký zážitok. Stretnutie sa vydarilo o čom svedčia aj fotografie. Urobili sme ďalší krok v odstraňovaní bariér medzi deťmi so zdravotným postihnutím a deťmi bez postihnutia. Dokonca sme mali pocit, že ani nejestvujú.

galéria
nie si sám „Nie si sám“

Tento názov nesie akcia, ktorú už druhý krát zorganizovala Základná škola na ul Klokočovej. Všetci učitelia ale aj niektorí žiaci a predseda rady školy Ing.P.Rukavica prispeli či už materiálne alebo organizačne. 18.decembra pred Mestkým úradom v Hnúšti predávali vianočnú kapustnicu, punč, sladkosti, čaj a kávu. Predávali sa aj výrobky detí ZŠ a prispeli aj naši klienti vlastnoručne vyrobenými figúrkami, ktoré vznikli počas arteterapeutických tvorivých dielní. Výťažok z akcie 11 200,- Sk odovzdali členovia prípravného výboru akcie DEDESU dňa 19.12.2008 ako vianočný darček.
Ďakujeme.

vian_program Vianočný program

17.decembra deti z DEDESA prezentovali svoje schopnosti na Vianočnom programe Základnej školy ul.Klokočova v Kultúrnom dome. Svojim číslom na záver, v ktorom tancovali spolu s deťmi ZŠ presvedčili, že takéto vystúpenia sú skvelým prostriedkom na odstraňovanie ľudských bariér a že naša činnosť bude receptom do života pre tých, ktorí majú podobné problémy a snažia sa ich zvládnuť.
Vymýšľanie choreografie bolo zložité, bolo potrebné zosúladiť pohyby zdravých tanečníkov s handicapovanými a prispôsobiť ich zdravotnému stavu a schopnostiam.
Veríme, že handicap nie je prekážkou a tancujeme hlavne pre radosť a potešenie.
Ďakujeme Základnej škole ul.Klokočova v Hnúšti za pozvanie a možnosť prezentovať sa.

galéria
mikulas Do DEDESA zavítal Mikuláš

V piatok 5.12.2008 k nám zavítal Mikuláš. My sme sa už od rána nevedeli dočkať. Pani učiteľky zo Špeciálnej základnej školy nám pripravili súťažné dopoludnie. Držali sa starého známeho hesla: „Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa!“ Po vyhodnotení súťaží sme sa konečne dočkali a Mikuláš nám rozdal balíčky, za čo sme sa mu odmenili krásnou pesničkou o Mikulášovi.

galéria
lietanie Poďme spolu lietať 2

Po veľmi vydarenom septembrovom stretnutí detí z DEDESA a žiakov Základnej školy Klokočova 742 v Hnúšti sme sa už tešili na druhé športovo – kultúrne popoludnie. Stretnutie sa uskutočnilo 26. novembra opäť v telocvični základnej školy. Deti sa najprv popasovali so súťažnými disciplínami – zdolávanie prekážkovej dráhy, prechádzanie ortopedickým chodníkom, triafanie loptičkou na cieľ a slalom medzi kužeľmi. Deti zo základnej školy nás zabavili peknými tancami a aj my sme do programu prispeli peknou pesničkou. Na záver sme si všetci spolu zatancovali a pochutili si na sladkostiach.
Cieľom týchto stretnutí ako aj celého projektu, ktorý podporila Nadácia Intenda z nadačného fondu Slovak Telecom, nebolo vyhrávať, ale odstraňovať bariéry v komunikácii, vzájomné spoznávanie a integrácia detí so zdravotným postihnutím a detí bez postihnutia. Dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať ešte viac takýchto stretnutí.

galéria
úsmev deťom 4 POĎAKOVANIE

Počas Benefičného futbalového zápasu sa v športovej hale na predaji vstupeniek, dražbe a dobrovoľných príspevkoch podarilo vyzbierať sumu 28 023.-Sk. Vďaka projektu, ktorý podporila Nadácia SPP sa táto suma navýši o celú výšku zbierky. Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa podieľali na príprave podujatia, umelcom, spoluhráčom, ktorí sa rozhodli zakopať si do lopty v prospech dobrej veci a v neposlednom rade všetkým, ktorý prispeli kúpou vstupenky, v dražbe, alebo dobrovoľným príspevkom. Zvlášť sa chceme poďakovať pánu primátorovi Michalovi Bagačkovi s manželkou, Spoločnosti Rimavská energetická Hnúšťa a Spoločnosti Finecon Žilina, ktorí prispeli na akci každý sumou 5 000 Sk.

galéria
plagát POZVÁNKA - ÚSMEV DEŤOM 4

Projekt podporený Nadáciou SPP v programe "Pridáme sa".

Agentúra AGRUM MUSIC zorganizuje benefičný futbalový zápas medzi Tímom Hnúšte a Umelcami zo Superstar. Účasť nám už potvrdili Robert Šimko + MASS RIOT, Petra Kepeňová, Ivka Kováčová, Barbora Balúchová a Peter Wilsen z kapely Trstana. Športové zápolenie bude striedané koncertnými vystúpeniami spevákov. Zápas bude trvať 40 minút a rozdelený bude na dva polčasy. Pred začiatkom zápasu, ale aj počas prestávky medzi polčasmi vystúpia umelci zo Superstar. Po skončení zápasu prebehne aukcia dresov, v ktorých hrali umelci. Súčasne sa vydražia predmety, ktoré do aukcie umelci venujú. Celú akciu bude moderovať moderátor Pinďo.
Výťažok z akcie bude rozdelený v pomere 1:1 dvom občianskym združeniam, ktoré sa venujú deťom so zdravotným postihnutím OZ ATHÉNA a OZPlamienok nádeje. Finančné prostriedky použijú na realizáciu rehabilitačných pobytov v kúpeľoch. Deťom so zdravotným postihnutím tak bude umožnená stabilizácia a rozvoj motorických schopností, zlepšenie jemnej a hrubej motoriky a tým aj získanie maximálnej možnej samostatnosti a zlepšenie kvality života.
Ako naznačuje názov programu "Pridáme sa", Nadácia SPP celkový výťažok z akcie zdvojnásobí (1:1) max. však do výšky 50 000 Sk. Tak pridajte sa aj VY! Každý Váš príspevok sa zdvojnásobí o príspevok Nadácie SPP.
Akcia sa uskutoční 15. novembra 2008 v Mestskej športovej hale v Hnúšti od 18:00 hod, vstupné je 50.-Sk

Halloween Ahoj jeseň!

Mesiac október sa aj u nás v DEDESE niesol v znamení jesene. Okrem šarkanov, ktoré sme vyrábali, sme sa rozhodli, že si na návštevu pozveme našich rodičov, starých rodičov i súrodencov a jedno jesenné popoludnie strávime spoločne. Na školskej záhrade sme si založili ohník, opiekli si špekačky a maškrtili. Rodičia pre nás pripravili Halloweenske tekvicové strašidielka a my sme sa im za to odmenili veselými pesničkami.
Takto sme spolu prežili pekné popoludnie plné zážitkov.

galéria
lietanie Poďme spolu lietať

30. septembra sa uskutočnilo prvé stretnutie detí z DEDESA a zo Základnej školy Klokočova 742 v Hnúšti v rámci projektu podporeného z Nadačného Fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. V telocvični sme sa výborne zabavili, zasúťažili a prežili krásne chvíle. Deti pre nás pripravili aj kultúrny program, ktorý sa nám veľmi páčil. Nakoniec sme si pochutili na výbornej torte, ktorú nám upiekla teta Danka.Všetci sme sa stali víťazmi a každý si okrem pekných zážitkov odniesol domov aj medailu. Už teraz sa veľmi tešíme na druhé stretnutie v októbri.

galéria