Zamestnanci


km

vedúca DEDESAMgr. Katarína Moncoľová

Vzdelanie:
 • UK v Bratislave, Lekárska fakulta - bakalárske štúdium - fyzioterapia
 • SZU v Bratislave, fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici - fyzioterapia
Ďalšie vzdelávanie:
 • Liečebná telesná výchova v pediatrii
 • Hippoterapeutický kurz - hipporehabilitácia
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Kurz neurobiofeedback terapie
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul
Odborné výcviky a kurzy:
 • Individuálne plánovanie I
 • Minimálne signály pri práci s klientom
 • Rytmika v muzikoterapeutickej praxi
 • Náhradné a podporné formy komunikácie
 • Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov
 • kurz senzorickej integrácie
 • Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy, možnosť prevence a intervence
 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch

mb

sociálny pedagógMgr. Marcela Bábelová

Vzdelanie:
 • UMB v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium vychovávateľstvo
 • UMB v Banskej Bystrici - magisterské štúdium pedagogika, špecializácia sociálny pedagóg
Ďalšie vzdelávanie:
 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania
Odborné výcviky a kurzy:
 • Autizmus - prejavy, diagnostika, terapie
 • Individuálne plánovanie I
 • Poruchy správania a účinné intervencie
 • Náhradné a podporné formy komunikácie

jb

sociálny pracovníkMgr. Ľubica Dorková - Hrivnáková

Vzdelanie:
 • UMB v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium vychovávateľstvo
 • UMB v Banskej Bystrici - magisterské štúdium Sociálna pedagogika
Odborné výcviky a kurzy:
 • Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy, možnosť prevence a intervence

mh

opatrovateľkaMiroslava Hochmannová


Vzdelanie:
 • Slovenský červený kríž Bratislava - rekvalifikačný kurz Opatrovateľská služba
 • Ďalšie vzdelávanie:
  • Bazálna stimulácia základný modul
Odborné výcviky a kurzy:
 • Rôzne formy komunikácie s chorými
 • Individuálne plánovanie I
 • Náhradné a podporné formy komunikácie

Zamestnanci Špeciálnej základnej školymh

špeciálny pedagógMgr. Marianna Balašková
Vzdelanie:
 • UMB v Banskej Bystrici - učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ
 • PO v Prešove - psychopédia
 • TU Košice v spolupráci s UIPŠ - modernizácia vzdelávania na základných školách
Odborné výcviky a kurzy:
 • Autizmus - prejavy, diagnostika, terapie
 • Náhradné a podporné komunikácie
 • Bazálna stimulácia - základný modul
 • Alternatívna a augmentatívna komunikácia
 • Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov
 • Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogických zamestnancov
 • Implementácia augmentatívnej a alternatívnej komunikácie do vzdelávania žiakov
 • Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi
 • Interaktívna komunikácia vo výučbe
 • Kompetentnosť v interaktívnych technógiach