Ekonomicky oprávnené náklady – včasná intervencia

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za predchádzajúci  rok 2017 boli  na 15,53 Eur/1 hodinu .