Ekonomicky oprávnené náklady – včasná intervencia

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za predchádzajúci  rok 2018 boli  na 14,90 Eur/1 hodinu .