Výročné správy

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

výročná správa 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015 (pdf, 1,79 MB)

Výročná správa za rok 2014 (pdf, 859 kB)

Výročná správa za rok 2013 (pdf, 6,26 MB)

Výročná správa za rok 2012 (pdf, 2,44 MB)

Výročná správa za rok 2011 (pdf, 1,12 MB)

Výročná správa za rok 2010 (pdf, 842 kB)

Výročná správa za rok 2009 (pdf, 641 kB)

Výročná správa za rok 2008 (pdf, 3,31 MB)

Výročná správa za rok 2007 (pdf, 218 kB)

Výročná správa za rok 2006 (pdf, 137 kB)

Správa auditora

Správa nezávislého auditora za rok 2021