Kontakt, kde nás nájdete

Denný detský stacionár - DEDESO
Klokočova 741
981 01 Hnúšťa
tel.kontakt: 0914 201 361
 
Vedúca DEDESA: Mgr. Katarína Moncoľová
e-mail: kmdedeso81@gmail.com
tel.kontakt: 0903 896 527

Zriaďovateľ:

Občianske združenie ATHÉNA
Sídlo: Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Právna forma: občianske združenie
IČO: 378 171 24
č.ú.: 2206865551/0200 VÚB a.s. Hnúšťa
Štatutárny zástupca
a predseda OZ Athéna:
Mgr. Miroslava Bagačková
tel.kontakt: 0908 895 303
e-mail: ozathena@centrum.sk