Denný detský stacionár - DEDESO

  • zariadenie poskytujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia deťom s telesným, mentálnym, kombinovaným a zmyslovým postihnutím, autistiom v súlade so Zákonom č.448/2008 o sociálnych službách.
  • nízkokapacitné zariadenie komunitného charakteru poskytujúce sociálne služby ambulantnou formou.
Modelom, ktorý prepája liečebné, pedagogické a sociálne prostriedky rehabilitácie, vytvárame systém, ktorého hlavným úmyslom nie je sústredenie jednotlivých pracovísk do jednej budovy, ale komplexná rehabilitácia detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Tento model umožňuje deťom s obmedzenými schopnosťami plnohodnotný život. Cieľom našej práce je dosiahnuť u každého dieťaťa čo najvyššiu nezávislosť na pomoci druhej osoby. Vhodne zvolená komplexná rehabilitácia dieťaťa s ŤZP určuje jeho schopnosti a kapacitu v neskoršom živote.

Každý klient má vypracovaný individuálny program rozvoja osobnosti. Ciele, metódy práce a prostriedky programu sú stanovované na základe mapovania situácie klienta, zhodnotenia jeho funkčnej sebestačnosti a odporúčania psychológa, špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, logopéda a fyzioterapeuta. Prihliadame na školské povinnosti dieťaťa, potreby, schopnosti, jeho výchovu a intelektuálnu výbavu.

       Využitie liečebnej rehabilitácie

       Využitie sociálnej rehabilitácie

       Využitie pedagogickej rehabilitácie