2 %

Ďakujeme Vám

Ďakujeme všetkým , ktorí sa rozhodnú poukázať svoje 2%  nášmu občianskemu združeniu. Vážime si to. Peňažné prostriedky použijeme transparentne, efektívne a cielene na podporu sociálnych služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO a ako aj na podporu služby Včasná intervencia.

 • V roku 2014 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2013 podarilo získať z 2% dane sumu 2 816,88 Eur.
 • V roku 2015 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2014 podarilo získať z 2% dane sumu 3 902,21 Eur.
 • V roku 2016 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2015 podarilo získať z 2% dane sumu 3 556,57 Eur.
 • V roku 2017 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2016 podarilo získať z 2% dane sumu 4 122,85 Eur.
 • V roku 2018 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2017 podarilo získať z 2% dane sumu 4 463,47 Eur.
 • V roku 2019 sa nám za zdaňovacie obdobie roku 2018 podarilo získať z 2% dane sumu 4 472,89 Eur.

Milí priatelia,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z dane v prospech organizácie, ktorá uľahčuje život deťom so zdravotným postihnutím
Občianske združenie ATHÉNA

 • Sme občianske združenie poskytujúce široký komplex sociálnych služieb
 • Pomôžete dobrej veci
 • Vaša pomoc bude adresná
 • Získané finančné prostriedky budú transparentne použité na zabezpečenie aktivít Denného detského stacionáru – DEDESO a na podporu služby včasnej intervencie

Ako poukázať 2%???

 1. Ak podávate daňové priznanie – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údajenázov: Občianske združenie ATHÉNA
  sídlo:  Klokočova 741, 981 01, Hnúšťa
  právna forma: občianske združenie
  IČO: 378 171 24
 2. Ak ste zamestnaný – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2%, podpíšte ho a najneskôr do 30. apríla 2020 doručte daňovému úradu v mieste bydliska, alebo ho doručte priamo do DEDESA

    tlačivo Vyhlásenie na 2% z dane