Spolu je nám lepšie

Projekt „Spolu je nám lepšie“ nadväzuje na predchádzajúce projekty „Včasná intervencia“ a „Nie sme v tom sami“.  Počas vedenia a facilitovania podporných skupín pre rodičov, ktorým sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením, sme si overili naše predpoklady, že rodičia oceňujú možnosť vzájomného zdieľania svojho prežívania, potrieb aj postojov. Prostredníctvom spätnej väzby sa nám potvrdilo, že pre niektorých rodičov je to jedna z málo príležitostí. Rodičia hľadajú podporu aj pre svoje dieťa, ktoré vyžaduje špecifickú starostlivosť. Mnohokrát im chýbajú odborné informácie, alebo spôsob, ako ich aplikovať v domácom prostredí v bežných denných situáciách. Preto sa v rámci realizácie projektu zrealizujú okrem stretávania rodičov v podporných skupinách aj Komunikačné semináre, ktoré sprostredkujú teoretické vedomosti a posilnia praktické rodičovské zručnosti v oblasti rozvoja komunikácie detí, ktoré nepoužívajú reč na uspokojovanie svojich potrieb a majú problémy v komunikácii so svojim okolím.