Varím, varíš, varíme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Priestory, v ktorých sídlime, boli postavené pred takmer 40 rokmi. Postupne prechádzajú úpravami a rekonštrukciou. Vďaka podpore Nadácie EPH sme zrekonštruovali kuchynku a sprístupnili ju tak aj klientom s obmedzenou pohybovou schopnosťou. Rekonštrukcia týchto priestorov umožnila realizáciu cieľov:

1.Vytvoriť priestor na nácvik bežných denných činností.

2.Umožniť deťom s postihnutím trénovať zručnosti sebaobsluhy.

3. Podporiť zníženie odkázanosti na pomoc inej osoby pri činnostiach sebaobsluhy.