Podpora pre Veroniku

Aj v roku 2017  individuálny plán nášho klienta podporila  Nadácia SPP v  grantovom programu OPORA. Vďaka tomu môžeme s Veronikou pracovať na počítači pomocou očnej navigácie Tobii PCEye Explore, ktorá slúži na jeho bezdotykové ovládanie. Projekt bol nadáciou podporený sumou 1500 Eur . Na jeho realizáciu prispelo dotáciou mesto Hnúšťa Veronika je veľmi vnímavá, má však obmedzenú komunikačnú schopnosť. Vzhľadom na obmedzené motorické schopnosti si sama nevie zabezpečiť dostatok podnetov a potrebuje, aby jej boli sprostredkované inou osobou. Nevie vyjadriť súhlas, problém je pri výbere z dvoch alebo viacerých možností, kedy nedokáže vyjadriť čo by si želala, svoje priania a potreby. Vzhľadom na obmedzenú motoriku horných končatín nedokáže aktívne používať počítač ani s alternatívnou veľkoplošnou myšou na kliknutie a práve pre ňu je vhodné pracovať pomocou očnej navigácie Tobii PCEye Explore. Pomocou špecifického programu Tobi Gaze Viewer môžeme nahrať, prehrať a tak následne zanalyzovať kam sa Veronika pri danej úlohe pozerá. Výsledky a zistenia si potom uložíme. Sledované údaje môžeme získavať z ľubovoľnej aktivity, pustíme jej rozprávku, necháme Veroniku používať internet, či používať akúkoľvek inú aplikáciu na počítači. Stopovač pohľadu nám umožní presne vidieť čo videla Veronika. Vidíme poradie predmetov alebo postáv, alebo oblastí na ktoré zafixovala svoj pohľad sama alebo podľa našich pokynov. Našou víziou je, aby Veronika mala možnosť sama si vybrať čo sa jej páči, čo ju zaujíma.