Program OPORA

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA už od roku 2005 poskytuje podporu projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. My sa k tejto zmene, ktorá smeruje k zvýšeniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím pridávame. Podporujeme modelové, inovatívné a progresívné prístupy . V roku 2016 je program zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov a Nadácia SPP podporila rozvojový plán nášho Mareka. Marek má vzhľadom na svoje postihnutie  veľmi málo možností na aktívne využitie voľného času. Keď bol menší, veľmi rád trávil čas bicyklovaním na trojkolke. Bicyklovanie na dvojkolesovom bicykli však nedokáže, má problémy s rovnováhou. Podporou jeho individuálneho plánu sme mohli začať s bicyklovaním na veľkej trojkolke. Marek má z tejto aktivity veľkú radosť, zrelaxuje pri nej a zároveň trávi čas podobne ako jeho rovesníci. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu.