Priestor pre individuálne aktivity – priestor pre mňa

Vďaka podpore tohto projektu Nadáciou EPH sa nám podarilo vytvoriť priestor pre individuálne aktivity a zakúpiť pomôcky na stimuláciou detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj naša stará podlaha v herni bola vymenená za novú. Deti pri aktivitách arteterapie, ergoterapie a činnostiach zameraných  na rozvoj komunikácie a senzomotoriky už nie sú navzájom rušené. Priestor nám pomôže oddeliť mobilný paraván.  Podpora umožnila  zakúpiť stolový počítač s veľkoplošnou dotykovou obrazovkou ktorý vedia používať aj  deti s obmedzenými fyzickými schopnosťami. Deti si užívajú aj stimuláciu v závesnom hojdacom kresle. Ďakujeme!