Kontakty

ATHÉNA
Sídlo: Klokočova 741,  981 01 Hnúšťa
Právna forma: občianske združenie
IČO: 378 171 24
č.ú.: 2206865551/0200 VÚB a.s. Hnúšťa

Štatutárny zástupca a predseda OZ Athéna: Mgr. Katarína Moncoľová
tel. kontakt: 0914 201 361
e-mail: ozathena@centrum.sk

Denný detský stacionár – DEDESO
Klokočova 741
981 01 Hnúšťa
tel. kontakt: 0902 059 125

Zodpovedný zástupca: Mgr. Katarína Moncoľová

e-mail: kmdedeso81@gmail.com
tel. kontakt: 0914 201 361

Včasná intervencia
Hlavná 43/3
981 01 Hnúšťa
tel. kontakt:0901 717 090

Zodpovedný zástupca: Mgr. Katarína Moncoľová

e-mail: vcasnai@gmail.com
tel. kontakt: 0914 201 361

vcasna-intervencia

dedeso