Budeme sa spolu hrať

Denný detský stacionár DEDESO sídli v časti priestoroch zriadenej materskej školy. Súčasťou priestoru je aj záhrada na voľnočasové aktivity detí. Záhrada má stále pôvodné vybavenie. Zostavy na pohybové aktivity sú staré 35 rokov, nie sú prístupné deťom s obmedzenou pohybovou schopnosťou . Deti z Denného detského stacionáru, ktoré nemôžu opustiť svoj vozík nemajú možnosť tráviť zmysluplne čas v záhrade, nedochádza k sociálnej interakcii medzi deťmi s postihnutím a deťmi bez postihnutia. Realizácia projektu umožní vytvoriť bezbariérový priestor v záhade MŠ, ktorého súčasťou bude zostava s edukačnými tabuľami a hojdačka hniezdo. Všetky zostavy môžu využívať ako deti z DEDESA, tak aj z MŠ.