Vítame  Vás  na  stránkach  Občianskeho  združenia  ATHÉNA

OZ ATHÉNA má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v Dennom detskom stacionári DEDESO.

logo-hodina-detom-banner

Občianske združenie ATHÉNA

  • OZ ATHÉNA je dobrovoľným združením rodičov detí so zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so zdravotným postihnutím  a ľudí, ktorí ich podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne postihnutých osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.
  • združenie je zaregistrované na MVSR  od 1.2.2000
  • OZ ATHÉNA bolo 4.1.2007  zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja ako poskytovateľ sociálnej služby – domov sociálnych služieb, ambulantná forma, cieľová skupina  – deti a dospelí vo veku do 30 rokov odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v Dennom detskom stacionári – DEDESO, Klokočova 741 Hnúšťa
  • od r.2007 je členom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
  • od r.2009 je členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
  • 1.9.2016 registrácia  služby Včasnej intervencie ambulantná forma, Klokočova 741, Hnúšťa a terénna forma v regióne okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Poltár a Veľký Krtíš, cieľová skupina – deti od narodenia do siedmich rokov veku, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodiny týchto detí

Jednou z hlavných úloh OZ ATHÉNA je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Účelom Dohovoru (článok 1) je podporovať, chrániť a zabezpečovať plnohodnotné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Poslaním OZ ATHÉNA je:

  • Komplexný rozvoj a následná sociálna integrácia detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím do života v komunite
  • Podpora rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom v komunite

logovi

          Včasná intervencia

dedeso