Nie sme v tom sami

Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom

Zámerom projektu je umožniť rodičom detí so zdravotným postihnutím v podpornej skupine vzájomne zdieľať skúsenosti a pocity s inými rodičmi, ktorí prežívajú pravdepodobne rovnaké situácie. V rámci skupiny im poskytujeme pocit bezpečia a prijatia, možnosť vyventilovať negatívne emócie a v živote ďalšie zdroje, z ktorých budú môcť čerpať pri vykonávaní náročnej role rodiča dieťaťa s postihnutím. Cieľom projektu je vytvoriť tri podporné skupiny pre rodičov v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Revúca, ktoré budú vzájomne zasieťované. Počas projektu mali možnosť rodičia zúčastniť sa  aj semináru Dotyková terapia. Realizáciu projektu podporilo aj OZ OTVORENOSŤ – Mgr. Marcel Marcišiak, Ing. Danka Kiráľová.