Ekonomicky oprávnené náklady – Denný detský stacionár DEDESO

V  zmysle zákona 448/2008 Z.z  podľa §72 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta /1 mesiac za rok 2019 v Dennom detskom stacionári predstavujú sumu 645,32 €.