Ekonomicky oprávnené náklady – Denný detský stacionár DEDESO

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci  rok 2018 boli v Dennom detskom stacionári DEDESO na 1 klienta /1 mesiac   637 eur.